Welkom
Bij de diensten..
Zondagskind
Orde van dienst
Gemeentewerk
Kerkenraad
Agenda
Contact
Jeugdraad
links
sitemap
Fotoalbum
Kerkgebouw
Diavoorstellingen
ANBI
Kerkbalans

 

 

 

 

 Kerkdiensten in de Martinikerk

 

 

 

 

 

 

Zondag 24 juni

Aanvang: 10.00 uur in de tent op het sportveld. Thema Hallo allemaal...…..

Voorganger: Ds. Riemer Praamsma

Zondagskind: 

Collecte: Fier Friesland

 

Zondag 1 juli

Aanvang: 09.30 uur

Voorganger: Ds. S. Ypma, Franeker

Zondagskind:

Collecte: 1ste jeugdwerk 2de diaconie

 

Zondag 8 juli

Aanvang: 09.30 uur Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. Riemer Praamsma

Zondagskind: 

Collecte: 1ste Kerk

 

Zondag 15 juli

Aanvang: 09.30 uur

Voorganger: Ds. J. Hannessen, Heerenveen

Zondagskind: Pytrik Ynema

Collecte: 1ste Diaconie 2de Tsjerne (jeugdwerk)

 

Zondag 22 juli

Aanvang: 09.30 uur

Voorganger: Ds. Riemer Praamsma

Zondagskind: 

Collecte: 1ste Diaconie 2de ZWO

 

Zondag 29 juli

Aanvang: 09.30 uur

Voorganger: mw. Sonja Zwart, Lippenhuizen

Zondagskind: 

Collecte: 1ste Kerk 2de Diaconie

 

Zondag 5 augustus

Aanvang 10.00 uur

Freuledienst op het kaatsveld te Wommels.

 

Zondag 12 augustus

Aanvang: 09.30 uur

Voorganger: Ds. A.J. Jonker Sexbierum

Zondagskind:

Collectes: 1ste KIA Zending 2de Diaconie

 

 Zondag 19 augustus

Aanvang: 09.30 uur

Voorganger: Ds. Riemer Praamsma

Zondagskind:

Collectes: 1ste Diaconie 2de Kerk (restauratiefonds)

 

Zondag 26 augustus

Aanvang 09.30 uur

Voorganger: Ds. Riemer Praamsma

Zondagskind:

Collectes: 1ste Kerk (bloemenfonds) 2de Diaconie

 

Zondag 2 september

Aanvang: 09.30 uur

Voorganger: Ds. Riemer Praamsma

Zondagskind:

Collectes 1ste Missionair werk 2de Jeugdraad

 

Zondag 9 september

Aanvang: 09.30 uur

Voorganger: Ds. J. Kamerling, Franeker

Zondagskind:

Collectes: 1ste Diaconie 2de Jeugdwerk

 

Zondag 16 september

Aanvang: 09.30 uur Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. Riemer Praamsma

Zondagskind:

Collectes: Vredeswerk