Welkom
Bij de diensten..
Zondagskind
Orde van dienst
Gemeentewerk
Kerkenraad
Agenda
Contact
Jeugdraad
links
sitemap
Fotoalbum
Kerkgebouw
Diavoorstellingen
ANBI
Kerkbalans

 

 

 

 

 Kerkdiensten in de Martinikerk

 

 

 

Zondag 14 januari

Aanvang: 09.30 uur

Voorganger: ds. K. Jelsma, Ommen

Collecte: 1e Diaconie 2e Kerk (Reinbôge en drukwerk)

 

Zondag 21 januari

Aanvang: 9.30 uur H.Avondmaal

Voorganger: ds. Riemer Praamsma

Collecte: Oecumene

 

Zondag 28 januari

Aanvang: 9.30 uur

Voorganger: ds. Riemer Praamsma

Collecte: 1ste Diaconie 2de Catechese en educatie

 

Zondag 4 februari

Aanvang: 9.30 uur

Voorganger:  ds. Riemer Praamsma

Collecte: 1ste ZWO 2de KIA werelddiaconaat

 

Zondag 11 februari Fryske tsjinst

Aanvang: 9.30 uur

Voorganger: ds. T. Osinga, Oudemirdum

Collecte: 1ste Diaconie 2de Missionair werk