Welkom
Bij de diensten..
Zondagskind
Orde van dienst
Gemeentewerk
Kerkenraad
Agenda
Contact
Jeugdraad
links
sitemap
Fotoalbum
Kerkgebouw
Diavoorstellingen
ANBI
Kerkbalans

 

 

 

 

 Kerkdiensten in de Martinikerk

 

 

 

 

Zondag 19 november

Aanvang: 09:30 uur

Voorganger: dhr H.Gileam, Pingjum

Collecte: 1e Diaconie  2e Kerk

 

Zondag 26 november

Aanvang: 09.30 uur

Voorganger: ds Riemer Praamsma

 Collecte 1e Diaconie 2e plaatselijk kerkenwerk

gedachten der ontslapenen, laatste zondag van het kerkelijk jaar

 

zondag 3 december

Famyljetjinst

aanvang 9.30 uur

Voorganger ds Riemer Praamsma

collecte 1e Diaconie 2e Missionair en kerkgroei