Welkom
Privacywet AVG
Bij de diensten..
Zondagskind
Orde van dienst
Musical
Gemeentewerk
Kerkenraad
Agenda
Contact
Jeugdraad
links
sitemap
Fotoalbum
Kerkgebouw
Diavoorstellingen
ANBI
Kerkbalans

 

 

 

 Kerkdiensten in de Martinikerk

 

 

 

Zondag 27 januari

Aanvang: 09.30 uur

Voorganger: Ds. Riemer Praamsma

Zondagskind: Sybrecht Overal

Collecte 1ste Diaconie 2de jeugdwerk JOP

 

 

Zondag 3 februari

Aanvang: 09.30 uur 

Voorganger: Ds. Riemer Praamsma

Zondagskind: Eelkje de Jong

Collectes: 1ste Kia werelddiaconaat,  2de ZWO

 

 Zondag 10 februari

Aanvang: 09.30 uur

Voorganger: Ds. Riemer Praamsma

Zondagskind: Fonger Ynema

Collecte: 1ste Catechese en educatie,  2de Diaconie

 

Maandag 17 februari

Aanvang: 09.30

Voorganger: Ds. A. Wiebenga, Sneek

Zondagskind: Marin van Krimpen

Collecte: 1ste Tsjerne (jeugdwerk) 2de KIA Noodhulp

 

 

Zondag 24 februari

Aanvang: 09.30 uur

Voorganger: Ds. S. Ypma, Franeker

Zondagskind: Tsjalling of Jouwert Bouma

Collecte: 1ste Missionair werk 2de Kerk (plaatselijk kerkenwerk)

 

Zondag 3 maart

Aanvang: 09.30 uur

Voorganger: Ds. Riemer praamsma

Zondagskind: Theunis Ynema

Collecte: 1ste Diaconie 2de kerk (bloemenfonds)