Welkom
Bij de diensten..
Zondagskind
Orde van dienst
Gemeentewerk
Kerkenraad
Agenda
Contact
Jeugdraad
links
sitemap
Fotoalbum
Kerkgebouw
Diavoorstellingen
ANBI
Kerkbalans

 

 

 

 

 Kerkdiensten in de Martinikerk

 

 

 

Zondag 18 februari, famyljetsjinst.

Aanvang: 09.30 uur

Voorganger: ds. Riemer Praamsma

Collecte: 1e Kia noodhulp 2e Tsjerne, jeugdwerk

 

Zondag 25 februari

Aanvang: 9.30 uur

Voorganger: ds. Riemer Praamsma

Collecte: kerk (plaatselijk kerkenwerk)

 

Zondag 4 maart

Aanvang: 9.30 uur

Voorganger: ds. Riemer Praamsma

Collecte: 1ste Kia voorjaarszending 2de diaconie

 

Zondag 11 maart

Aanvang: 9.30 uur

Voorganger:  ds. Riemer Praamsma

Collecte: 1ste kerk (bloemenfonds) 2de KIA binnenlandsdiaconaat

 

Woensdag 14 maart

Bidstond voor gewas en arbeid.

Aanvang:  19.30 uur

Voorganger: ds. Riemer Praamsma

Collecte: Voedselbank

 

Zondag 18 maart

Aanvang: 9.30 uur

Voorganger: ds. Riemer Praamsma

Collecte: 1ste Kia kinderen in de knel 2de diaconie

 

Zondag 25 maart, Famyljetsjinst

Aanvang: 09.30 uur

Voorganger: ds. Riemer Praamsma

Collecte: 1ste Kia (totale werk) 2de Kerk (licht en geluid)