Welkom
Privacywet AVG
Bij de diensten..
Gemeentewerk
Kerkenraad
Agenda
Contact
Jeugdraad
links
sitemap
Fotoalbum
Kerkgebouw
Diavoorstellingen
ANBI
Kerkbalans

Adres kerk:

 

Tsjerkebuorren 2

8734GZ Easterein

 

PKN Gemeente

Postbus 2

8734 ZK Easterein

 

Bezichtigen van de kerk:

 

Vrijdagmiddag van 13:30 tot 17:00 van maart tot oktober.

en volgens afspraak via de koster,  m.u.v. vrijdagmiddag.

Rondleidingen minimaal 30 min.

De toren is vrijdagmiddag niet te bezichtigen.

 

Koster:

 

André C. Vink

de Singel 30a Easterein

0515-333134

famvink@ziggo.nl

 

 

Organist:

 

Balt de Vries

Kanadezenstrjitte17

8603 EE Sneek

0515-417782

baltdevries@gmail.com

 

 

Ledenadministratie:

 

Lieke de Vries-van Wanrooij

Wynserdyk 29

0515-856170

ledenadministratie@kerkeasterein.nl

 

 

Kerkwebradio:

 

Halbe Overal

De Streek 22 Easterein 

0515-332011

hoveral@home.nl

 

 

Gelegenheidskoor:

 

Sjoukje Heins-Scheltema

Populiereleane 5

0515-332465

sjoukje.heins@ziggo.nl

 

 

Kinderopppas:

 

Graag 2 dagen voor de dienst aanmelden bij:

 

Ytsje Hofstee-van Dijk

0515-332724

theunis-ytsje@kpnmail.nl

 

 

Kindernevendienst:

 

Sjierkje Plantinga

0515-332730

jplantinga@hetnet.nl

 

 

Schilderkring:

 

Jan Strikwerda

Hofsleane 1

0515-331796

 

Zondagskind:

 

Gera de Haan

Foarbuorren 11

gera_de_haan@hotmail.com

 

 

Jeugdclubs:

 

Marcel Janssen

De Singel 34

0515-331648

marcel-francisca@hetnet.nl

 

 

De Kerkklok:

 

Abonnementen:

 

B. Westra-Keulen

0517-469245

baukje@operamail.com

 

 

Inleveren kopij:

  

ds. Riemer Praamsma

Populiereleane 9 Easterein

0515-336767

ds@riemerpraamsma.nl

 

 

Bezoek verjaardagen etc: 

 

Anna Joke Bakker-Bruinsma

Wynserdyk 18

0515-332919

anna-gep@hotmail.com

 

 

Sneinsbrief: 

 

André C. Vink

de Singel 30a Easterein

0515-333134

famvink@ziggo.nl

 

ZWO-commissie:

 

Jet Reitsma-Abma

Smidslân 11

0515-332500

reitsmadj@hetnet.nl

 

 

Bloemengroet:

Preekvoorziener:

 

Botty Tacoma-Veenstra

Wynserdyk 10 Easterein

0515-331479

preekvoorziener@kerkeasterein.nl

 

 

Boekhouder:

 

A. Elgersma

Smidslân 14

0515-331597

boekhouder@kerkeasterein.nl

 

 

Collectebonnen: 

 

Rein Hofstee

Sybadawei 12 Easterein

0515-331746

r.hofstee@hetnet.nl

 

 

Redactie Reinbôge:

 

Janny Strikwerda-Schouten

Ineke Duipmans-Visser

Catharina Jansen-Veenstra

Koos Plantinga

reinboge@kerkeasterein.nl

 

Webmaster:

 

D. D. Reitsma

kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl