Welkom
Bij de diensten..
Gemeentewerk
Kerkenraad
Moderamen
Predikant
Diaconie
Kerkrentmeesters
Wijkindeling
Agenda
Contact
Jeugdraad
links
sitemap
Fotoalbum
Kerkgebouw
Diavoorstellingen
ANBI
Kerkbalans
Nieuws
Nieuws 2

College van diakenen:

 

Voorzitter:

 

Durk Joustra

Skoallestrjitte 12 Easterein

0515-521179

d.joustra@ziggo.nl

 

 

Secretaris:

 

Ytsje Hofstee

Skrok 1 Easterein

0515-332724

diaconie@kerkeasterein.nl