Welkom
Privacywet AVG
Bij de diensten..
Gemeentewerk
Kerkenraad
Moderamen
Predikant
Diaconie
Kerkrentmeesters
Wijkindeling
Agenda
Contact
Jeugdraad
links
sitemap
Fotoalbum
Kerkgebouw
Diavoorstellingen
ANBI
Kerkbalans

College van diakenen:

 

Voorzitter:

 

Folkje Visser

Koaifinne 4

Easterein

0515-332269

 

 

Secretaris:

 

Ytsje Hofstee

Skrok 1 Easterein

0515-332724

diaconie@kerkeasterein.nl