Welkom
Bij de diensten..
Gemeentewerk
Kerkenraad
Agenda
Contact
Jeugdraad
links
sitemap
Fotoalbum
Kerkgebouw
Diavoorstellingen
ANBI
Kerkbalans

  

de Jeugdraad bestaat uit Catharina Veenstra-Jansen(Jeugdouderling),

Andre Christiaan Vink (Penningmeester/vice-voorzitter),

Gera de Haan (zondagskind),

Nathalie Olivero (muziek,dans),

Dieuwke Kooistra (Kindernevendienst),

Riemer Praamsma (cathegese, bijz diensten) 

 

 

Clubs:

Loverly ADHD-ers (groep 7 en 8)

De Wilde Bende  (12-14 jaar)

De Rughauwers (13-15 jaar)

De Cater (16-18 jaar)

 

Link: https://www.facebook.com/jeugdkerkeasterein/?fref=ts