Welkom
Bij de diensten..
Gemeentewerk
Kerkenraad
Agenda
Contact
Jeugdraad
links
sitemap
Fotoalbum
Kerkgebouw
Diavoorstellingen
ANBI
Kerkbalans
Nieuws
Nieuws 2

 

 

 

“Iedereen heeft z'n eigen reden om mee te doen met de actie Kerkbalans”.

Wat is uw reden?

 

Ook dit jaar doen wij als Protestantse Gemeente Easterein weer mee met de actie Kerkbalans. Met de bovenstaande slogan gaan wij binnenkort de eigen gemaakte folder huis aan huis bezorgen om Kerkbalans 2017 onder uw aandacht te brengen.

Dit is een jaarlijkse actie om het financiële draagvlak van de PG Easterein én de Martini kerk in stand te houden. Elk kerklid en/of inwoner van Easterein kan hier aan bijdragen. Ieder op z’n eigen wijze.

 

van 21 januari – 5 februari 2017.

 

Namens het college van kerkrentmeesters

 

Marten Sterkenburgh, Willem Rienstra, Halbe  Overal, Ultsje Bouma en Douwe Reitsma