Welkom
Bij de diensten..
Gemeentewerk
Kerkenraad
Agenda
Contact
Jeugdraad
links
sitemap
Fotoalbum
Kerkgebouw
Diavoorstellingen
ANBI
Kerkbalans
nieuws

 

 

 

Over de actie Kerkbalans 2018 wordt u in december over geïnformeerd 

 

Namens het college van kerkrentmeesters

 

 

Marten Sterkenburgh, Willem Rienstra, Halbe  Overal, Ultsje Bouma en Douwe Reitsma