Welkom
Privacywet AVG
Bij de diensten..
Gemeentewerk
Kerkenraad
Agenda
Contact
Jeugdraad
links
sitemap
Fotoalbum
Kerkgebouw
Diavoorstellingen
ANBI
Kerkbalans
nieuws uitgifte land

 

 

 

Over de actie Kerkbalans 2018.

 

Ook dit jaar benaderen wij de leden van de PG Easterein e.o. en onze dorpsgenoten over Kerkbalans 2018. 

Met als thema Geef voor je kerk.

Pastorale zorg, vieringen, diaconaat, vorming, catechese voor jong en oud, onderhoud van het kerkgebouw, vlaggen bij hoogtijdagen, te veel om op te noemen.

Bent u lid van een sport of andersoortige vereniging, dan betaalt u contributie. De kerk vraagt u geen contributie, maar een vrijwillige bijdrage naar draagkracht. 

Wij vinden het fijn als u mee doet op welke wijze dan ook.

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Namens het college van kerkrentmeesters

 

 

Marten Sterkenburgh, Willem Rienstra, Halbe  Overal, Ultsje Bouma en Douwe Reitsma