Welkom
Privacywet AVG
Bij de diensten..
Gemeentewerk
Kerkenraad
Agenda
Contact
Jeugdraad
links
sitemap
Fotoalbum
Kerkgebouw
Exterieur
Interieur
Verhuur
Diavoorstellingen
ANBI
Kerkbalans

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Een bijzondere afbeelding die waarschijnlijk het spiegelbeeld weergeeft waardoor de sacristie niet zichtbaar is.

 

 

 

 

De kerk in originele vormen voor de ommanteling in de 19e eeuw die veel oorspronkelijke details aan het oog ontrekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Martinikerk is een eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor, aangebouwde tweelaags sacristie en een ongelede toren met stompe, ingesnoerde spits. De mogelijk rond 1300 gebouwde sacristie staat tegen de waarschijnlijk 14e eeuwse kerk, waarin muurdelen van een midden 12e eeuwse voorganger zijn opgenomen. De toren werd in 1688 hersteld.

Kerk en toren zijn in de 19e eeuw, waarschijnlijk 1862, grotendeels ommetseld. De kerk kreeg extra steunberen aan de zuidzijde en de toren een neo-classicistische ingangsomlijsting.

In de toren hangen een door Steven Butendiic gegoten klok (1468) en een klok van Jacob Noteman (1645).

Het interieur wordt gedekt door een 16e eeuws houten gewelf, dat in het koor nog zichtbaar is. In 1862 heeft met in het schip onder dat houten gewelf een houten tongewelf aangebracht met gestucte trekbalken, muurstijlen en omtimmerde korbelen.

Tot het kerkinventaris behoren verder een door Hagart(?) vervaardige grafzerk, overhuifde herenbanken (17e eeuw) en een wit geverfde preekstijl (19e eeuw).

 

 

 De kerk bezit een zeldzaam doksaal, gemaakt in 1554 door een zekere Hein H(agart)? Het als natuursteen beschilderde, maar in eikenhout uitgevoerde (d)oksaal is drie rondboogopeningen breed en bestaat uit een door composiete zuilen gedragen overdekte galerij of zangerstribune. Deze eveneens met drie rondboogopeningen uitgevoerde galerij heeft een balustrade en kolommen met bewerkte panelen. De onderbouw wordt gedekt door houten stergewelven, de galerij door kleine netgewelven. De decoratie bestaat uit bijbelteksten, bijbelse scenes, kariatiden en Perzen (of Altanten) en ornamenten in uitbundige vroeg-maniëristische stijl.

 

Eveneens een pronkstuk is het door W. Hardorff vervaardigde orgel.

 

Bron: Monumenten in Nederland, Fryslân, Moinumentenzprg 2000