Welkom
Privacywet AVG
Bij de diensten..
Gemeentewerk
Kerkenraad
Moderamen
Predikant
Diaconie
Kerkrentmeesters
Wijkindeling
Agenda
Contact
Jeugdraad
links
sitemap
Fotoalbum
Kerkgebouw
Diavoorstellingen
ANBI
Kerkbalans

Ouderling-kerkrentmeester:

 

Voorzitter:

 

Halbe Overal

De Streek 22 Easterein 

0515-332011

halbeentineke@gmail.com

 

 

Secretaris:

 

Douwe Dirk Reitsma

Postbus 2

8734 ZK Easterein

0515-332500

kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl

 

 

Ultsje Bouma

Hofsleane 15 Easterein

0515-333975

up.bouma@home.nl

 

 

Kerkrentmeesters:

 

Marten Sterkenburgh

Populiereleane 8 Easterein

06-21212797

msterkenburgh@hotmail.com

 

Willem Rienstra

Vrijburg 2 Easterein

0515-331279

riens102@planet.nl