Welkom
Bij de diensten..
Gemeentewerk
Kerkenraad
Moderamen
Predikant
Diaconie
Kerkrentmeesters
Wijkindeling
Agenda
Contact
Jeugdraad
links
sitemap
Fotoalbum
Kerkgebouw
Diavoorstellingen
ANBI
Kerkbalans

Voorzitter:

 

Durkje v/d Eems-de Haan

Skilplein 15 Easterein

0515-332300

durkjevandereems@ziggo.nl

 

Scriba:

 

Anna Marike Dijkstra-v/d Woude

Hearedyk 9 Itens

0515-331868

scriba@kerkeasterein.nl