Welkom
Bij de diensten..
Gemeentewerk
Kerkenraad
Agenda
Contact
Jeugdraad
links
sitemap
Fotoalbum
Kerkgebouw
Diavoorstellingen
ANBI
Kerkbalans
Nieuws
Nieuws 2

  

Nieuws over de boerderij Sibadawei 28 te Easterein:

 

In overleg met onze adviseurs bied het college van kerkrentmeesters van Easterein een boerderij met opstallen en met 0,65 ha land te koop aan. Met bijbehorend land van ongeveer 34 ha land wat in erfpacht wordt uitgegeven. 

 

Voorwaarden voor een nieuwe pachter:

 

1.       Hij/zij dient lid te zijn van de Protestantse Gemeente te Easterein.

2.       Het hoofdberoep moet een melkveehouderij zijn.

3.       De boerderij met opstallen en een naast geleden stuk land (0,65 ha) dient te

        worden gekocht.

4.       De ongeveer 34 ha land wordt uitgegeven in erfpacht voor de jaarlijkse canon met daarnaast voor dit recht een eenmalige vergoeding.

5.       Het college van kerkrentmeesters verlangt van de kandidaat een duidelijke visie over hoe men van plan is om het bedrijf te exploiteren.

 

Gegadigden dienen zich voor vrijdag 9 juni a.s. schriftelijk aan te melden bij het college van kerkrentmeesters p/a de heer U. Bouma, Hofsleane 15 8734 HM Easterein.

De gunning is voorbehouden aan het college van kerkrentmeesters.

 

Namens het college van kerkrentmeesters 

 

Halbe Overal

Willem Rienstra

Marten Sterkenburgh

Ultsje Bouma

Douwe Reitsma