Welkom
Privacywet AVG
Bij de diensten..
Gemeentewerk
Kerkenraad
Moderamen
Predikant
Diaconie
Kerkrentmeesters
Wijkindeling
Agenda
Contact
Jeugdraad
links
sitemap
Fotoalbum
Kerkgebouw
Diavoorstellingen
ANBI
Kerkbalans

Predikant:

 

ds. Riemer Praamsma

Populiereleane 9 Easterein

0515-336767

ds@riemerpraamsma.nl

 

 

De predikant gaat regelmatig op bezoek in het ziekenhuis, maar ook bij zieken thuis.

Opname etc. graag zelf (laten) melden bij hem of bij uw ouderling. U kunt een opname

ook voor iemand anders doorgeven, maar vraag het wel eerst aan betrokkene zelf.

Als u dit goed vindt vermelden wij uw naam in de ziekenboeg