Welkom
Privacywet AVG
Bij de diensten..
Gemeentewerk
Kerkenraad
Moderamen
Predikant
Diaconie
Kerkrentmeesters
Wijkindeling
Wijk 1
Wijk 2
Wijk 3
Wijk 4
Agenda
Contact
Jeugdraad
links
sitemap
Fotoalbum
Kerkgebouw
Diavoorstellingen
ANBI
Kerkbalans

Wijkouderling:                                                            Jeugdouderling

 

Anneke Elgersma-Zijlstra                                             Gera de Haan

Smidslân 14 Easterein                                                 gera_de_haan@hotmail.com

0515-331597

a.elgersma@live.nl

 

Wijkdiaken:

 

Marcel Janssen

de Singel 34

0515-331648

Marcel.fransisca@gmail.com

 

Wijkindeling:

 

Foarbuorren

Skippersbuorren

Tsjerkebuorren

de Streek

't Heechhiem

Smidslân

Koaifinne

Buitengebied