Welkom
Bij de diensten..
Gemeentewerk
Kerkenraad
Moderamen
Predikant
Diaconie
Kerkrentmeesters
Wijkindeling
Wijk 1
Wijk 2
Wijk 3
Wijk 4
Agenda
Contact
Jeugdraad
links
sitemap
Fotoalbum
Kerkgebouw
Diavoorstellingen
ANBI
Kerkbalans
Nieuws
Nieuws 2

Wijkouderling:

 

Anneke Elgersma-Zijlstra

Smidslân 14 Easterein

0515-331597

a.elgersma@live.nl

 

Wijkdiaken:

 

Janny Strikwerda-Schouten

Hofsleane 2 Easterein

0515-755950

sake_en_janny@hotmail.com

 

 

Wijkindeling:

 

Foarbuorren

Skippersbuorren

Tsjerkebuorren

de Streek

't Heechhiem

Smidslân

Koaifinne

Buitengebied