Welkom
Privacywet AVG
Bij de diensten..
Gemeentewerk
Kerkenraad
Moderamen
Predikant
Diaconie
Kerkrentmeesters
Wijkindeling
Wijk 1
Wijk 2
Wijk 3
Wijk 4
Agenda
Contact
Jeugdraad
links
sitemap
Fotoalbum
Kerkgebouw
Diavoorstellingen
ANBI
Kerkbalans

 

Wijkouderling:                                                  Jeugdouderling

 

Durkje v/d Eems-de Haan                                  Gera de Haan

Skilplein 15 Easterein                                         gera_de_haan@hotmail.com

0515-332300

durkjevandereems@ziggo.nl

 

 

Wijkdiaken:

 

Folkje Visser

Koaifinne 4 Easterein

0515-332269

folkje1956@hotmail.com

 

 

Wijkindeling:

 

Hôfsleane

de Ljits

de Singel

it Risplân

Populiereleane

Wynserdyk