Welkom
Bij de diensten..
Gemeentewerk
Kerkenraad
Moderamen
Predikant
Diaconie
Kerkrentmeesters
Wijkindeling
Wijk 1
Wijk 2
Wijk 3
Wijk 4
Agenda
Contact
Jeugdraad
links
sitemap
Fotoalbum
Kerkgebouw
Diavoorstellingen
ANBI
Kerkbalans
Nieuws
Nieuws 2

Wijkouderling: 

 

Botty Tacoma-Veenstra

Wynserdyk 10 Easterein

0515-331479

Tacoma@altac.nl

 

 

Wijkdiaken:

 

Durk Joustra en Antje Joustra-Kloosterman

Skoallestrjitte 12 Easterein

0515-521179

d.joustra@ziggo.nl

 

 

Wijkindeling:

Sjaardaleane

Skoallestrjitte

Vrijburg

A. Joustrastrjitte

Griene leane

Van Eijsingaleane