Welkom
Privacywet AVG
Bij de diensten..
Gemeentewerk
Kerkenraad
Moderamen
Predikant
Diaconie
Kerkrentmeesters
Wijkindeling
Wijk 1
Wijk 2
Wijk 3
Wijk 4
Agenda
Contact
Jeugdraad
links
sitemap
Fotoalbum
Kerkgebouw
Diavoorstellingen
ANBI
Kerkbalans

Wijkouderling:                                                      Jeugdouderling

 

Botty Tacoma-Veenstra                                          Gera de Haan

Wynserdyk 10 Easterein                                         gera_de_haan@hotmail.com

0515-331479

Tacoma@altac.nl

 

 

Wijkdiaken:

 

Luuk van der Werk

Itens

L.Werk1957@gmail.com

 

 

Wijkindeling:

Sjaardaleane

Skoallestrjitte

Vrijburg

A. Joustrastrjitte

Griene leane

Van Eijsingaleane