Welkom
Bij de diensten..
Gemeentewerk
Kerkenraad
Moderamen
Predikant
Diaconie
Kerkrentmeesters
Wijkindeling
Wijk 1
Wijk 2
Wijk 3
Wijk 4
Agenda
Contact
Jeugdraad
links
sitemap
Fotoalbum
Kerkgebouw
Diavoorstellingen
ANBI
Kerkbalans

Wijkouderling:

 

Anna Joke Bakker-Bruinsma

Wynserdyk 18

0515-332919

anna-gep@hotmail.com

 

 

Wijkdiaken:

 

Ytsje Hofstee/van Dijk

Skrok 1 Easterein

0515-332724

theunis-ytsje@kpnmail.nl

 

 

Wijkindeling:

 

Stittenserleane

't Kleaster

Dobbelân

Eeskwert

Sibadawei

Skrok

Fabrykswei