Welkom
Bij de diensten..
Zondagskind
Orde van dienst
Gemeentewerk
Kerkenraad
Agenda
Contact
Jeugdraad
links
sitemap
Fotoalbum
Kerkgebouw
Diavoorstellingen
ANBI
Kerkbalans

Het “zondagskind” komt voor de dienst bij de kerkenraad in de sacristie, mag dan binnenkomen met de kerkenraad, de kaarsen aan steken, de timmerkist openen, de kindernevendienstkaars aansteken en meenemen naar de kindernevendienst en mag meehelpen met de collecte.

Na het aansteken van de kaarsen mag het zondagskind weer bij heit en mem gaan zitten.
Na de dienst mag het zondagskind naast de dominee bij de uitgang staan om de mensen een goede zondag te wensen.

 

 

  

29-jan-17

9:30

ds. Riemer Praamsma

Jouwert of Tsjalling Bouma

5-feb-17

9:30

ds. Riemer Praamsma

Jurjen Joustra

12-feb-17

9:30

ds. Riemer Praamsma

Fonger Ynema

19-feb-17

9:30

mw. C. Tichelaar Wommels

Theunis Ynema

26-feb-17

9:30

ds. A.J. Wouda Sexbierum

Sybrecht Overal

5-mrt-17

9:30

ds. Riemer Praamsma

Sophie Laferte

12-mrt-17

9:30

ds. Riemer Praamsma

Tjitske Joustra

19-mrt-17

9:30

ds. Riemer Praamsma

Hanna de Jong

26-mrt-17

9:30

ds. Riemer Praamsma

Marike Dijkstra

2-apr-17

9:30

ds. Riemer Praamsma

Jesse van Krimpen

9-apr-17

9:30

ds. Riemer Praamsma

Pytrik Ynema

16-apr-17

9:30

ds. Riemer Praamsma

Tryntsje de Jong

23-apr-17

9:30

mw. Betty Posthuma

Marin van Krimpen

30-apr-17

9:30

mw. Sonja Zwart  Lippenhuizen

Eelkje de Jong

7-mei-17

9:30

ds. J Hannesen Heerenveen

Theunis Ynema

14-mei-17

9:30

dhr. H. Gileam Pingjum

Sybrecht Overal

21-mei-17

9:30

ds. Riemer Praamsma

Jouwert of Tsjalling Bouma

25-mei-17

9:30

ds. Riemer Praamsma

Jurjen Joustra

28-mei-17

9:30

ds. mw. M.N. Ariesen-Holwerda

Sophie Laferte

4-jun-17

9:30

ds. Riemer Praamsma

Fonger Ynema