Welkom
Privacywet AVG
Bij de diensten..
Zondagskind
Orde van dienst
Musical
Gemeentewerk
Kerkenraad
Agenda
Contact
Jeugdraad
links
sitemap
Fotoalbum
Kerkgebouw
Diavoorstellingen
ANBI
Kerkbalans

Het “zondagskind” komt voor de dienst bij de kerkenraad in de sacristie, mag dan binnenkomen met de kerkenraad, de kaarsen aan steken, de timmerkist openen, de kindernevendienstkaars aansteken en meenemen naar de kindernevendienst en mag meehelpen met de collecte.

Na het aansteken van de kaarsen mag het zondagskind weer bij heit en mem gaan zitten.
Na de dienst mag het zondagskind naast de dominee bij de uitgang staan om de mensen een goede zondag te wensen.

 

zie bij de diensten......