skip to Main Content

Kerkdienst 16 aug.

https://www.youtube.com/watch?v=ziLz4rpNhgs LITURGIE ONLINEKERKDIENST 16 augustus 2020 Voorganger: Pastor Hieke Plantinga-Folkertsma út Workum. M.m.v. Balt de Vries en Sjoukje Heins-Scheltema. -   Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Intochtslied - Lied 216 Dit is een morgen als ooit de eerste zingende vogels…

Lees Meer

Inrichtingscommissie

Nu de renovatie van de kerk helemaal klaar is willen we de kerk opnieuw inrichten. Heeft u belangstelling om hierin mee te denken dan kunt u zich melden bij Douwe Reitsma of via kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl  

Lees Meer

Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans 2020 is achter de rug. We willen u nogmaals hartelijk bedanken voor uw inzet, ook voor de extra Actie Kerkbalans ‘Omzien naar elkaar, we doen het samen!'. Fijn dat we dit samen met u kunnen doen. Extra actie: 'Omzien naar…

Lees Meer
Back To Top