Aankomende activiteiten

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

1 maart 09:30 - 10:30

Pastor Mark de Jager, Groningen
Collecte: 1e KIA Voorjaarszending Golfstaten
2e Diaconie
Veertigdagentijd : 26 FEBRUARI – 11 APRIL 2020
Sta op!
Leef vanuit geloof, hoop en liefde
In de 40dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar
Pasen, het feest van Zijn opstanding uit de dood. Jezus riep ‘Sta op!’ tegen
zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven.
En gaf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister
maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere
dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt.
Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws van
Gods liefde hoort en deelt. Als volgers van Jezus mogen wij ons niet
neerleggen bij gebrokenheid en kiezen voor de gemakkelijke weg. Sta op!
Daarom komen we samen in actie. En bieden hoop en doen recht aan
vluchtelingen, aan kinderen in de knel en aan iedereen die vast zit in
armoede of moeilijke omstandigheden.
Doe mee, kom in beweging. Sta op!
40DAGENTIJDCOLLECTE KERK IN ACTIE (VOORJAARSZENDING)
Golfstaten – De kracht van bijbelverhalen
Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt,
is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de
kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India,
Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer
leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode:
een succesvolle interactieve methode waarbij Bijbelverhalen
mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de
betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een
zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen.

Gegevens

Datum:
1 maart
Tijd:
09:30 - 10:30
Evenement Categorie: