Profielschets van de te beroepen predikant

Vacature predikant Protestantse Gemeente Easterein

De Protestantse Gemeente in Easterein is op zoek naar een blijmoedige, ruimdenkende en maatschappelijk betrokken predikant (m/v) met warme belangstelling voor de wereld om ons heen. Het gaat om een 1.0 fte functie voor max. 8 jaar (daarna 0.8 fte).

De profielschetsen van de te beroepen predikant en van de Protestantse Gemeente Easterein zijn ook te vinden onder het kopje “beroepingswerk”.

We zien je motivatie en CV graag voor 2 april tegemoet door deze te mailen naar beroepingscommissie@kerkeasterein.nl.

 

 

De Protestantse Gemeente te Easterein is op zoek naar:

Een  blijmoedige, ruimdenkende  en maatschappelijk betrokken predikant(e),  met warme belangstelling voor de wereld om ons heen, die inzetbaar is voor 0.8 – 1.0 fte.

De profielschets van de te beroepen predikant is nauw verbonden met het beleidsplan en met de inbreng van de gemeenteleden.

Tot de kerntaken van de predikant(e) behoren:

Eredienst

De predikant(e)  draagt  zorg voor een  verkondiging met theologische verdieping  in gewone taal, die aansluit bij het dagelijkse leven en bij wat mensen van verschillende leeftijden bezighoudt.  Hij/zij brengt regelmatig afwisseling in de diensten door nieuwe vormen en geeft ruim de gelegenheid om ook bekende liederen te zingen. Hij/zij besteedt zorgvuldig aandacht aan muziek in het algemeen.

Pastoraat   

De predikant(e)  heeft aandacht voor alle leeftijden, ook in het contact met de school.  Hij/zij kan goed samenwerken met en leiding geven aan de vele vrijwilligers.

Vorm en toerusting

De predikant(e) stimuleert het geloofsgesprek waarin ruimte en respect voor ieders inbreng, maar ook richting wordt gegeven.  De predikant(e) is open, respectvol en liefdevol gericht in contacten met andere kerken.

Organisatie en beleid

De predikant(e) draagt (mede) zorg voor de vrijwilligers door hun inzet te erkennen, door toerusting en ondersteuning. De predikant (e) stimuleert gemeenteleden om hun talent in te zetten en geeft ze daarin zoveel mogelijk de ruimte.

Ten slotte

Het is wenselijk dat  de te beroepen predikant(e) de Friese taal passief beheerst. De kerkenraad zoekt geen `duizendpoot`, maar een predikant die past bij onze gemeente en zich thuis kan voelen in ons dorp, zich allereerst geroepen weet door de Heer, gedreven door Zijn Geest, de Bijbel aanvaardt als Gods woord. Mocht er in de dorpen om ons heen de noodzaak bestaan, vanwege krimp, om bij te springen in geestelijke ondersteuning , kan van de predikant(e) worden gevraagd zich  hiervoor een dag of dagdeel beschikbaar te stellen. (detacheren)