Ga naar hoofdinhoud

Avondgebed voor Oekraïne 2 maart 2022
Wij zoeken de stilte
Ontsteken van het licht aan de Paaskaars
Openingswoorden

VG:   Goede God, als ik om hulp roep
A:      GEEF MIJ DAN ANTWOORD

VG:   U beschermt mij altijd
A:      ALS IK HET MOEILIJK HEB

VG:   Wees ook nu goed voor mij
A:      EN LUISTER NAAR MIJN GEBED

Inleidende woorden

Luisteren naar lied 1010 ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’ door Sela
Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons heeft geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.
Psalm 46

Moment van stilte

Gebed

Luisteren naar: ‘Als alles duister is’
en ondertussen kunnen kaarsjes worden aangestoken
Als alles duister is,
Ontsteek dan een lichtend vuur

Dat nooit meer dooft,
Een vuur dat nooit meer dooft.

Als alles duister is,
Ontsteek dan een lichtend vuur
Dat nooit meer dooft,
Een vuur dat nooit meer dooft.

 Zegenbede

VG:   Dat God ons allen in zijn hoede houdt,
A:      DAT HIJ ONS KENT EN ONZE NAAM BEWAART

VG:   zo zegent Hij ons en de wereld die Hij liefheeft
A:      OOK DE NACHTEN DOOR.
              AMEN

Back To Top