Ga naar hoofdinhoud

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Dienst vanuit de Martinikerk Easterein

Voorganger is ds. A. Van der Honing, Bolsward. 1ste collecte – Diaconie 2de collecte – Kerk en Israël - Onopgeefbaar verbonden Kerk en Israël - Onopgeefbaar verbonden Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons…

Jongerein tsjinst

Foargonger is ds. Nicolette Vlaming 1ste collecte – Protestantse Kerk - Missionair Werk 2de collecte – Drukwerk Protestantse Kerk - Missionair Werk - Pioniersplek brengt de kerk naar de mensen toe In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in…

Tsjerketsjinst fanút de Martinitsjerke

Foargonger is ds. Nicolette Vlaming m.m.f. Kwartettekoar 1ste collecte – Jeugdraad 2de collecte – Diaconie U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL71 RABO 0349 50 66 55 t.n.v. Diaconie Easterein o.v.v. het collectedoel of de datum van de kerkdienst.

Back To Top