Ga naar hoofdinhoud

Dienstverlening van de kerk en verhuur van gebouwen.

 

Met enige regelmaat wordt in onze gemeente de vraag gesteld of gebouwen, predikant, organist en koster beschikbaar zijn voor doop-, trouw-, en begrafenisdiensten.

Nu kent de PG Easterein e.o. voor het verhuur van haar gebouwen en voor het afnemen van bijv. koffie/thee/fris en koeken  vastgestelde tarieven, die van tijd tot tijd worden aangepast, voor de diensten van predikant, organist, koster en eventuele vrijwilligers bestaat geen richtlijn.

Veelal hing het kosteloos gebruik van die diensten voor gemeenteleden samen met de vrijwillige bijdrage (kerkbalans) die werd gegeven door betrokkene(n). De kosten lopen echter al lange tijd niet meer in de pas met die bijdragen. Er wordt, m.a.w. een beroep gedaan op de diensten, terwijl er in veel gevallen geen of  nauwelijks(meer) een vrijwillige bijdrage aan de kerk tegenover staat. Vandaar dat het college van kerkrentmeester op dit terrein graag nader beleid wil maken.

 

 1. Uitgangspunten:
 • In het algemeen kan gezegd worden dat gemaakte kosten worden doorberekend.
 • Tot de leeftijd van 21 jaar is bereikt, geldt dat bij de vrijwillige bijdrage van betrokkene de bijdrage van de ouders zal worden opgeteld.
 • De in rekening gebrachte kosten komen ten goede aan de PG Easterein e.o.
 • Tenslotte moet opgemerkt worden dat  voor degenen die geen bijdrage betalen of geen lid zijn van PG Easterein altijd alle kosten in rekening krijgen.

 

 1. Vergoeding voor door de kerk bewezen diensten.

 

Doopplechtigheden vinden gewoonlijk plaats in een reguliere kerkdienst, voor de predikant, koster, organist en huur van het gebouw hoeft derhalve dan niets berekend te worden.

Indien de doopouders gebruik willen maken om na de dienst in het koorgedeelte een kopje koffie/thee te drinken zal dit worden aangeboden door de PG gemeente Easterein.

 

Hierbij moet gedacht worden aan de:

 • Gesprekken met het bruidspaar
 • De huwelijksdienst
 • Huur kerk en/of koorgedeelte
 • Eventuele bijkomende kosten in de dienst
 • Inschakelen van organist, koster en eventuele vrijwilligers

 

Hierbij moet gedacht worden aan de volgende onderdelen:

 • Gesprekken met de familie van de overledene door de predikant
 • De eigenlijke dienst
 • Gebruik van organist en/of koster en eventuele vrijwilligers
 • Het gebruik van het kerkgebouw en eventueel het koorgedeelte voor koffie/thee e.d.
 • Eventuele reiskosten

Voor de uren van de predikant, de organist en de koster worden de dan geldende tarieven gehanteerd. Hetzelfde geldt voor de gebouwen en eveneens voor de kosten van koffie en koek e.d.

Voor het in rekening brengen van de uiteindelijke kosten geldt hetzelfde als bij  wat in 3.2. wordt genoemd.

 

 

 • Burgerlijk huwelijk.

Onze Martinikerk kan ook worden gebruikt voor een burgerlijk huwelijks voltrekking.

Huur voor het gebouw                                                           250      euro

Kosten koster en vrijwilligers (2 uren a 30 euro)                    60      euro

 

3.5       Rekenvoorbeeld van  een huwelijksinzegening:

Kosten predikant; 2 preekbeurt bijdragen á 133,-                    *

Kosten organist                                                                        50      euro

Kosten plechtigheid (o.a. liturgie)                                           20      euro

Kosten koster 2 uur à 30 euro                                                 60      euro

Huur kerkgebouw à 250 euro                                    250      euro

(* jaarlijkse aanpassing via PKN Nederland voor 2021 is dat 133,-)

 

3.6       Rekenvoorbeeld  begrafenisdienst:

Kosten predikant 2 preekbeurt bijdragen á 133,-                     *

Kosten organist                                                                        50      euro

Kosten dienst                                                                           25      euro

Huur kerk en koor gedeelte                                                   250      euro

Kosten koster en vrijwilligers (4 uren a 30 euro)                  120      euro

Koffie/ thee/ koek  e.d.                       (optioneel)

(* jaarlijkse aanpassing via PKN Nederland voor 2021 is dat 133,-)

Betalende (kerkbalans) leden krijgen een korting van -/- 150,- euro

 

 

4         Tarieven.

Huur Martinikerk                                250 euro per dagdeel

Huur koorgedeelte                             100 euro per dagdeel

Huur sacristie                                       50 euro

Vergaderruimte                                    50 euro

Organist                                               50 euro

Orgelconcert                                      250 euro          (in overleg voor een uur)

Predikant begrafenisdienst                 *

Predikant huwelijksinzegening            *

(* 2 preekbeurt bijdragen, jaarlijkse aanpassing via PKN Nederland voor 2021 is dat 133,-)

Koster                                                   30 euro (per uur)

Koffie, thee, ontbijt/lunch, koek e.d. op aanvraag

 

 • Streaming van diensten

Sinds eind 2020 is de Martinikerk van Easterein uitgerust met apparatuur waarin wij de mogelijkheid bieden om de kerkdiensten live via beeld en geluid te ontvangen thuis. Via www.kerkomroep.nl zoeken op Easterein. Op verzoek van de familie kan deze mogelijkheid aangeboden worden tegen een prijs van 350 euro. De streaming is inclusief de Powerpoint presentatie.

 

 

 

 • Rondleidingen

In overleg kan de rijke historie van onze Martinikerk door de koster (of vrijwilliger) verteld worden in de vorm van een rondleiding.

Tot 10 personen                     30 euro

11-25 personen                      60 euro

26-50 personen                      90 euro

Eventueel kan hier koffie en thee bij geserveerd worden tegen meerprijs.

 

Het college van kerkrentmeesters neemt een bindend besluit t.a.v. de

volgende situaties:

 • In geval van verschil van inzicht over de toepassing van de tarieven;
 • In geval het hanteren van de tarieven (vanwege bijzondere omstandigheden) niet redelijk en billijk is;
  In alle gevallen waarin de tarieven niet in voorzien.
 • Rekeningen

Rekening wordt opgemaakt door de koster in samenspraak met het college van kerkrentmeesters. Nota wordt verstuurd door een van de leden van het college van kerkrentmeesters.

 

Vergadering vastgesteld. College van kerkrentmeesters en kerkenraad Easterein,

08-09-2021

Back To Top