skip to Main Content

Overzicht verhuurprijzen Martini kerk Easterein
Geldig voor de periode vanaf 1 januari 2018.

Gebouw Huurperiode Kerklid Huurprijs
Martini kerk per dag (deel) nvt  € 200,00

Dagdeel is van 9.00 – 13.00 uur. 13.00 – 17.00 uur en 19.00 -23.00 uur
Opmerking :
Voor kerkelijke bijeenkomsten / vergaderingen wordt geen huur berekend.

Bij trouw- en rouwdiensten :

Martini kerk per dagdeel  € 200,-
Kerk per uur € 60,-
Koorgedeelte per dagdeel € 75,-
Sacristie kerk per dagdeel € 50,-
Trouw en rouwdiensten (zie onder)
Predikant € 250,-
Koster per uur € 30,-
Organist € 50,-
Geluidsinstallatie per dagdeel € 25,-
Klaarmaken kerk andere opstelling  € 30,-
Beamer per dagdeel € 50,-
Koffie en thee per kopje  € 1,50
Frisdranken, limonade, etc € 1,50
Koek € 1,-
Gebak/oranjekoek dagprijs
Verzorgde ontbijt/lunch  € 5,- – 10,- (op aanvraag)

Vastgesteld in de vergadering van College van Kerkrentmeesters op 6-12-2017.
Opgemaakt te Easterein 7-12-2017.

Overige voorwaarden / toelichtingen bij verhuur gebouwen etc.

Trouwdiensten:
Meelevende gemeenteleden:
Huur van het kerkgebouw gratis
Het college van kerkrentmeesters betaalt de organist.

Rouwdiensten:
Meelevende gemeenteleden :
Huur van het kerkgebouw gratis
Het college van kerkrentmeesters betaalt de organist.
De koster stuurt de nota (e.v. incl. nazit) naar de uitvaartverzorger/nabestaanden.

Trouw en Rouwdiensten voor niet-gemeenteleden (en externen) en “niet meelevende” * gemeenteleden :
Huur van het kerkgebouw bedraagt € 200,00.
Kosten organist € 50,-.
Kosten van de koster zijn € 30,- per uur.
De koster stuurt de nota (e.v. incl. nazit) naar de uitvaartverzorger/nabestaanden.
(* Niet meelevend : mensen die wel lid zijn maar geen reële of geen bijdrage betalen.)

Rondleidingen

  • Tot 10 personen 30,-
  • 11-25 personen 45,-
  • 26-50 personen 60,-
  • 51-100 personen 75,-

Bijzonderheden altijd i.o.m. college van kerkrentmeesters.

Back To Top