skip to Main Content

woensdag 4 nov is er Dankdag voor gewas en arbeid.

Voorganger: Da N de Jong-Wiersema
Organist: Balt de Vries
Koster: André C Vink
Zangers:
Jet Reitsma
Tjerkje kooistra
Folkje Visser
Jelle Brouwer

Back To Top