skip to Main Content

Kerkelijke routekaart CIO en advies synodemoderamen
Afgelopen week heeft het CIO, overlegorgaan van de kerken en de overheid, een kerkelijke
routekaart gepubliceerd. Deze geeft aan in welke fase van de Covid-crisis welke verruiming
(of verzwaring) van maatregelen voor het kerkelijk leven geadviseerd worden. De routekaart
is een advies aan de (landelijke) kerkgenootschappen, die vervolgens zelf verantwoordelijk
zijn voor het advies dat zij aan de gemeenten geven.
Onder de huidige omstandigheden is het advies van het CIO om diensten alleen online uit te
zenden. Het eigen advies van het moderamen van onze synode geeft aan dat het
verantwoord is om bij het advies van enige weken geleden te blijven. Daarin gaf het
moderamen aan dat vieringen met maximaal 30 personen en inachtneming van al de
veiligheidsadviezen verantwoord zijn, en dat enkel online-vieringen een goed alternatief
bieden. Maatwerk is van belang, waarbij een kerkenraad uitgaat van de eigen situatie en de
grootte van het kerkgebouw.https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/routekaart-voorkerken-geeft-richting-aan-kerkenraden/
In het bericht op de website staat o.a. Veel kerkenraden kiezen er bewust voor alleen online
vieringen te verzorgen. Scriba ds. René de Reuver begrijpt deze keuze: “Dat kan ingegeven
zijn vanuit solidariteit met andere sectoren in de samenleving of omdat kerkenraden het
risico gewoon te groot vinden. Tegelijkertijd is het ook goed om rekening te houden met het
geestelijk welzijn van mensen en is het toelaten van 30 mensen tijdens de kerkdienst in lijn
met de praktijk van andere kerkgenootschappen. Het is aan de kerkenraad om deze afweging
te maken.”
Namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,
Wim Beekman

Back To Top