Skip to content

Moderamen

Voorzitter: Janke van der Valk- Abma

Scriba:
Lisette Zijlstra – van Haaren
scriba@kerkeasterein.nl

Predikant

Ds. Nicolette Vlaming

Predikant@kerkeasterein.nl

06-14454766

College van diakenen:

Voorzitter:

Marcel Jansen
Easterein

Secretaris:

Hannah van Krimpen – de Boer
diaconie@kerkeasterein.nl

College van kerkrentmeesters

Voorzitter:

Stefan van Krimpen
06-18639018
scvank@hotmail.com

Secretaris:

Douwe Dirk Reitsma
Postbus 2
8734 ZK Easterein
0515-332500
kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl

Doede Kooistra (pachtzaken)
06-15356106
Grondzaken@kerkeasterein.nl

Andries Veenstra (gebouwen)
06-11341278
andriesveenstra@hotmail.com

leo Slooter (verantwoordelijk voor o.a. begraafplaats)

06-51854724

ls@tolibv.nl

Koster:

Andre Vink

06-25497928

e-mail koster@kerkeasterein.nl

Bankrekening nummers

NL58 RABO 0349 5004 87 (Algemeen)

NL92 RABO 0349 5075 38 (Collectebonnen)

NL71 RABO 0349 5066 55 (Diaconie)

NL13 RABO 0349 5014 91 (ZWO)

 

Wijken

De wijkindelingen hebben we achter ons gelaten. De diakenen en ouderlingen proberen het werk zo goed mogelijk te verdelen.

Wijkdiaken:

Luuk van der Werk

de Tsjems 9 Itens

0515-336822 l.werk@gmail.com

 

Wijkouderling:

Janke Twijnstra – Rispens
De Ljits 1 Easterein
0515-332570
w.twijnstra@home.nl

Jeugdouderling:

Vacant

diaken:

Hannah van Krimpen – de Boer

Wijkouderling:

Janke Abma- van der Valk
Wynserdyk 22A
0515-336810
abma_vdvalk@hotmail.nl

Jeugdouderling:

Vacant

Wijkdiaken:

Marcel Jansen
de Singel 34
0515-331648 marcel-fransica@hetnet.nl

Janny Strikwerda-Schouten
Hofsleane 2
0515-755950
sake_en_janny@hotmail.com

Jeugdouderling:

Vacant

Wijkdiaken:

Hannah van Krimpen

Back To Top