skip to Main Content

De muzikale fruitmand.
Zondag 21 maart om 16.30 uur willen we vanuit de kerk een muzikale middag organiseren. In de kerk is nu een
beeldverbinding waardoor we alles bij iedereen thuis kunnen brengen.
We hebben onze koster André die met die techniek weet om te gaan. Daarnaast hebben we Balt de Vries die de mooiste klanken uit het orgel haalt. En nu hoop ik dat er ook gemeenteleden zijn die vast wel
muziekstukken hebben die ze mooi vinden of liederen die ze graag zouden willen horen.
Vandaar dat ik iedereen oproep om muziek en liederen aan mij door te geven.
Als de muziek op een CD aangeleverd kan worden, heel graag, anders moeten we op het internet gaan zoeken of de gewenste liederen daar te vinden zijn.
Zo kunnen we met elkaar een bonte mengeling van muziek en liederen samenbrengen en die in een goed half uur tot driekwartier ten gehore te brengen.
Het slagen van de middag valt of staat met de inbreng van iedereen. Als er geen
liederen worden aangeleverd, weten we niet wat we moeten laten horen. Dus pak
de telefoon en laat het de dominee (06-14454766) weten wat er gespeeld en
geluisterd moet worden. Alles kan, zolang we het materiaal maar kunnen vinden.

Back To Top