skip to Main Content

Nieuws van de beroepingscommissie
Dinsdag 14 januari is de beroepingscommissie van start gegaan met een eerste vergadering. We gaan gezamenlijk op zoek naar een predikant die bij ons als gemeente zou kunnen passen. De beroepingscommissie bestaat uit Anna-Joke Bakker-Bruinsma, Gera de Haan, Ytsje Hofstee-van Dijk, Marcel Janssen, Willem Rienstra, Leo Slooter en Lisette Zijlstra-van Haaren.

Wij willen u als gemeente vragen met ons mee te denken. U kunt namen opgeven van predikanten waarvan u denkt dat deze bij onze gemeente zouden passen. Wij vragen u deze opgave te voorzien van uw naam en van een (korte) motivering of argumentatie waarom u vindt dat deze predikant passend zou zijn bij onze gemeente. U kunt dit schriftelijk of via de mail doorgeven aan Lisette Zijlstra-van Haaren (zie contactgegevens onderaan dit stukje).
U heeft hiervoor tot 1 maart.

De namen die u indient, zullen wij meenemen in de verder procedure, naast eventuele kandidaten die reageren op de advertentie en de lijst met namen die wij van het landelijke PKN-bureau hebben ontvangen.

Zo, nu bent u op de hoogte van de start van de zoektocht naar een nieuwe predikant. Wij hopen van u te horen! Wij zullen u regelmatig via de Reinbôge laten weten hoe de vorderingen zijn.

Hartelijke groet namens de beroepingscommissie,

Lisette Zijlstra-van Haaren
Populiereleane 11, 8734 HS Easterein
lisettevanhaaren@outlook.com

Back To Top