Ga naar hoofdinhoud

Klik op onderstaande link en je krijgt de liturgie.

Sneinsbrief 30 mei

Collecte Protestantse Kerk – Jong Protestant
Jong in Actie: kennismaken met diaconaat
Jongeren en diaconaat: een mooie combinatie! Met Jong in Actie, een
samenwerkingsproject van Jong Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren
kennis met een diaconaal project en gaan ze zelf ook diaconaal aan de slag. Ze
ontdekken dat de wereld groter is dan hun eigen leven, dat zij op veel plekken
van betekenis kunnen zijn en hoe verrijkend dat is. Het project geeft gemeenten
handvatten voor hoe ze jongeren en diaconaat structureel kunnen verbinden.

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL71 RABO 0349 50 66 55 t.n.v.
Diaconie Easterein o.v.v. het collectedoel of de datum van de kerkdienst.

Back To Top