skip to Main Content

Als thema voor de vespers volgen we dit jaar de werken van barmhartigheid.
‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’ Mattheüs 25: 35 en 36
Door de eeuwen heen zijn de werken van barmhartigheid een bron van inspiratie geweest voor veel schilders. In de vespers gebruiken we een schilderij en iedere week zoemen we in op een paneel uit het werk.
De tekst waar deze werken van afgeleid zijn komt uit Mattheüs 25. Jezus zegt daar tegen zijn leerlingen dat wie dit voor iemand heeft gedaan naar wie verder niemand omkijkt, dat voor Hem heeft gedaan. Daarmee geeft Jezus treffend weer voor wie deze werken bedoeld zijn: voor diegenen die er zonder hulp van een ander niet komt. Wie naar hen omkijkt, heeft begrepen waar het God werkelijk om te doen is.
Iedere week staat één van de werken centraal en daarbij is een passende lezing en psalmtekst gezocht. De vespers kennen een vaste opbouw met een aantal terugkerende liederen.
Ruimte voor verstilling en een moment om even stil te staan in de dagelijkse drukte van werk en bezigheden.
Goede vieringen toegewenst op weg naar Pasen.

Back To Top