skip to Main Content

Er mogen weer 30 kerkgangers de dienst bijwonen.
Als je mee wilt vieren, geef je dan op bij Janny Strikwerda, tel. 0515-755950 of via de mail: sake_en_janny@hotmail.com

Back To Top