skip to Main Content

L.s.,
Langs deze weg ontvangt u een Woord van bemoediging namens het moderamen van de Generale Synode van onze kerk. Als moderamen willen we u en onze gemeenteleden bemoedigen in de situatie waarin we terecht zijn gekomen. Daarom de hartelijke oproep dit Woord van bemoediging komende zondag een plek te geven tijdens de dienst.

Van harte een gezegende en goede zondag gewenst.
Namens het moderamen van de Generale Synode,
Ds. Marco Batenburg, preses

Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters,
De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt. Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons ook
als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw beperkt. Fysieke contacten, samen
zingen, ontmoetingen in huis en in het kerkgebouw zijn weer aan banden gelegd, terwijl dat zo wezenlijk is voor
ons kerk-zijn. Het is om moe en verdrietig van te worden – ook omdat een einde voorlopig niet in zicht is.
Dit alles vraagt veel van ons. We worden in ons kerk-zijn teruggeworpen op dat waar het werkelijk op aankomt.
In de eerste plaats is dat de levende God zelf. We zijn niet aan onszelf overgeleverd, we leven niet in een
zwijgzaam heelal, maar steeds opnieuw laat onze God van zich horen. Daarom luisteren we volhardend naar
het Evangelie en leven we Christus tegemoet. De toekomst ligt in Gods handen.
Tegelijkertijd beseffen we in deze dagen ook het grote belang van onderlinge gemeenschap. We blijven
volhardend in geloof vieren door samen te komen en online verbonden te zijn. Langs allerlei wegen houden we
contact. Laten we daarbij zorgzaam zijn voor elkaar en anderen door ons telkens af te vragen: wat kan ik
vandaag betekenen voor de mensen die op mijn weg komen? En laten we in alles ook zorgzaam zijn voor
onszelf. Het gaat niet om de veelheid aan activiteiten, maar om betekenisvolle relaties.
In alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van Gods Geest. Om zijn leiding bidden
wij.
Kom, Schepper Geest,
ontsteek in ons het vuur van uw liefde.
Houd ons vast,
in Jezus’ Naam.
Laten we bidden:
● voor plaatselijke gemeenten, dat het geloof bewaard wordt en dat we zorgzaam zijn voor onszelf en
elkaar.
● voor voorgangers en kerkenraden, dat zij de moed niet verliezen en kunnen volharden in vieren, gebed
en de pastorale en diaconale zorg die nodig is
● voor onze regering om wijsheid, om te onderscheiden waar het op aan komt
● voor nabestaanden van mensen die getroffen zijn door het virus, om geduld en herstel voor degenen
die nu ziek zijn
● voor mensen in de zorg en het onderwijs, om draagkracht

Back To Top