Skip to content

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Sjong tsjinst mei Qlassy

Op dizze snein is der in tsjinst mei Qlassy. 12,5 jier binne se al in sjong groep en dit wolle se fiere yn Easterein. Allegear Tige wolkom

Martinitsjerke

Foargonger is pastor Mevr. J. Hania – van der Kooi 1e collecte – Plaatselijk Kerkenwerk 2de collecte Diaconie

Hillich Nachtmiel

Foargonger is ds. Nicolette Vlaming   Collecte – Werelddiaconaat - Libanon - Training in thuiszorg biedt werk én hoop Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt…

Orgelconcerten Martinikerk Easterein 2024

Ook dit jaar zijn er weer verschillende orgelconcerten in de Martinikerk Easterein. De aftrap is op donderdag 18 juli aanvang 20.00 uur entree 10,- incl koffie/thee  

Tsjerketsjinst Martini Easterein

Ook in de zomervakantie is er elke zondag dienst vanuit de Martinikerk Easterein voorganger is ds. Nicolette Vlaming

Back To Top