skip to Main Content

Dinsdag 15 december ging Nederland in ‘lockdown’ zoals premier Rutte maandagavond aankondigde. Er is ook een dringend advies om kerkdiensten online te houden of in elk geval met niet meer dan 30 mensen bijeen te komen.

Het moderamen heeft het volgende besluit genomen: de diensten van 20 en 25 december gaan door met de huidige maatregelen. Vooraf opgave bij Botty Tacoma op het mailadres reservering@kerkeasterein.nl of telefonisch 0515-331479 / 06-10786778. (maximaal 30 personen). Bij binnenkomst handen ontsmetten en een mondkapje dragen. Plaatsnemen op een aangewezen zitplaats.

De dienst op 24 december 21.00 uur wordt online uitgezonden. Deze kerstavonddienst is te volgen via www.kerkeasterein.nl.

De diensten van 27 en 31 december, 1 en 3 januari gaan niet door. Op 10 januari hopen wij de dienst online uit te kunnen zenden.

Het is een moeilijk besluit om de kerk opnieuw te moeten sluiten. Toch willen wij ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen in de strijd tegen het coronavirus.

Let op: op de kaart met de kerstgroet staat dat alle diensten in de kerk zijn. Dit is aangepast!!

Met een warme groet,

Nicolette Vlaming, Geertje van der Meer, Botty Tacoma, Stefan van Krimpen, Folkje Visser en Janke Abma – van der Valk.

Back To Top