skip to Main Content

Martinikerk Easterein gaat over tot streaming van kerkdiensten.

Momenteel kunnen de kerkdiensten op afstand alleen beluisterd worden. Via www.kerkomroep.nl zoeken op Easterein kunt u de dienst meebeleven op uw mobiel, IPad, laptop of PC.

In de kerk hebben we nu nieuwe apparatuur laten aansluiten om over te gaan tot het streamen (live  beeld en geluid) van de kerkdiensten. Wat is er mooier om de dienst vanuit uw woning “live” mee te beleven. Zo brengen we de kerkdiensten bij u thuis.

Daarnaast is er de mogelijkheid om het nieuws vanuit de Martinikerk digitaal te ontvangen. Abonneer je via www.kerkeasterein.nl en vul je gegevens in. Voortaan krijg je dan de Nijsbrief, Sneinsbrief en eventueel ander nieuws via een linkje thuis. Doen!

Zijn er vragen? Laat het ons weten. Kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl

Hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters,

Stefan van Krimpen, Leo Slooter, Doede Kooistra, Andries Veenstra en Douwe Reitsma

Back To Top