Ga naar hoofdinhoud

In deze week organiseert de diaconie  een inzamelactie voor kleding ten behoeve van de kledingbank ‘een tweede leven’

Aan het Kaatsland in Sneek staat de winkel waar mensen die gebruik maken van de voedselbank zonder verwijsbrief ook gebruik kunnen maken van de kledingbank. Voor meer info zie Facebook ‘Eentweedelevensneek’.

De kleding die hier ingeleverd wordt komt ook in de Kledingbus. Deze rijdt door onze gemeente en doet op dinsdagen Wommels aan.

Door de Corona zijn beide ‘winkels’ tijdelijk gesloten. Zodra het kan gaan ook zij weer open. Zij zien dan ook graag uw gebruikte kleding tegemoet.

De kleding kunt u, schoon en in goede staat, inleveren in een afgesloten plastic tas bij familie Tacoma aan de Wynserdyk 10  

Ook willen we u wijzen op de kledinginzamelcontainers van het Leger des Heils. In Easterein is er één op de Stittenserleane, en in Wommels o.a. bij de Jumbo. Hier kunt het hele jaar door uw kleding inleveren.

Geef uw kleding een tweede leven aan mensen die het hard nodig hebben.

 Inzamelingsactie voor de voedselbank Bolsward.

Op dinsdag 23 maart komt de diaconie met vrijwilligers bij de deuren langs om voedsel in te zamelen voor de voedselbank in Bolsward. Wij hopen dat u weer mee wilt doen om deze actie te doen slagen.

 Wat is er nodig?

U kunt denken aan lang houdbare producten zoals: koffie, thee, suiker, muesli, aardappelen, groenten of vruchten in blik, shampoo, zeep, tandpasta enz.

Let op! Geen eigen gemaakte producten.

De actie zal dit jaar alleen binnen de bebouwde kom worden gehouden.

Tussen 18.00 en 19.30 uur kunt u ons verwachten om de producten bij u op te halen.
Mocht u ons hebben gemist dan kunt u uw producten brengen bij

Jelle Brouwer en Folkje Visser, Koaifinne 4, tel. 332269 of bij
Djurre en Botty Tacoma,  Wynserdyk 10, tel: 331479

 Alvast bedankt namens de diaconie

 

Back To Top