skip to Main Content

Protocol kerkdiensten P.G.Easterein  versie 3.0 18/09/2020                                                                                             

Belangrijk:

  • houd 1,5 meter afstand
  • blijf thuis bij ziekteverschijnselen
  • hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  • ontsmet altijd de handen bij binnenkomst
  • neem de jas mee de kerk in
  • maak zo min mogelijk gebruik van het toilet

Wie mag komen? Vanaf 1 juli mogen er maximaal 100 personen in de kerk. Dit is inclusief: Voorgangers, Kerkenraadsleden, Koster en Organist. Bij verwachting van meer dan 100 personen werken we met een reservering (begrafenis, kerstnacht, kerstmorgen,…)

Ontvangst: De deuren worden door de koster opengezet (een halfuur voor de dienst). Door een ouderling worden naam en telefoonnummer van alle aanwezigen genoteerd, tevens “lid” of “gast”. Bij “gast” wordt er een telefoonnummer gevraagd. Deze ouderling doet de gezondheidscheck en vraagt iedereen de handen te desinfecteren. Een diaken staat in de kerk voor ondersteuning bij het plaats zoeken (op voldoende afstand). Een tweede diaken overlegt met de koster als het aantal geplande zitplaatsen niet voldoende is. Desinfectiezuilen zijn aangeschaft. Een bij de ingang en een bij de achter ingang (sacristie)

Kerkenraad en organist: De organist is als eerste op zijn plek. De ouderlingen, diakenen en voorganger verzamelen in de sacristie en komen als laatste beneden.

Zitplaatsen: Er zijn vast aan te wijzen zitplaatsen gemarkeerd met een kaartje ”ZITPLAATS/BANK” – voorin beginnend. Er wordt steeds een bank vrijgehouden tussen de banken waar mensen zitten. De eerste herenbank aan de noordzijde is bestemd voor de ambtsdragers. Twee op de bovenste en twee op de onderste bank.

Collecte: Er staan collecte schalen met een plastic zak in de voorkerk/koorgedeelte. Gelieve de schalen niet aan te raken. Geldt wordt geteld door de diaconie.

(Loop)route: De route wordt aangegeven in de kerk zelf (bordjes aan de wand) en in de liturgie. Zo is duidelijk wie via welke deur de kerk moet verlaten.

Liturgie: Samen zingen is tot nader order nog niet toegestaan. De orde van dienst ligt in de banken en wij verzoeken iedereen deze mee te nemen naar huis. Liedboeken worden niet gebruikt; alle liederen staan in de Sneinsbrief.

Uitzending: Thuis kunnen de mensen meeluisteren via de kerkomroep. www.kerkomroep.nl  – Easterein

Gebruik overige ruimtes en toiletten: Liever geen gebruik maken van de toiletten, na gebruik goed reinigen.

Koffiedrinken: alleen bij speciale diensten en dan meenemen naar je zitplaats

Kindernevendienst: Dit laten we tot nader order nog niet doorgaan. Dit geldt ook voor het zondagskind.

Reinigingsplan: Tijdens de dienst zullen, zover mogelijk, de deuren geopend blijven voor ventilatie. Na de dienst wordt de kerk goed geventileerd. Microfoons, deurklinken, toiletten e.d. worden ontsmet als er nog meerdere activiteiten zijn later de dag in de kerk.

Gebruik microfoons: Voorkeur gaat uit naar een headset voor de dominee, de afkondigingen worden gedaan door de ouderling van dienst bij de vaste microfoon. Ook de handheld microfoon ligt klaar voor gebruik door slechts 1 persoon.

Wie coördineert? Dit wordt gedaan door de kerkenraad (KR). De KR is eindverantwoordelijk. De inrichtingscommissie adviseert de KR. Indien nodig worden veranderingen aangebracht in dit protocol (bijvoorbeeld op basis van veranderen richtlijnen) en zal dit nieuwe protocol vervolgens openbaar worden gemaakt (website).

Back To Top