Skip to content

Kerkdienst

  1. Evenementen
  2. Kerkdienst

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

1ste Advent yn de Martinitsjerke.

Snein 3 des. Ds. Nicolette Vlaming 3 december 2023 1ste collecte – Kerk in Actie, Kinderen in de knel 2de collecte – Diaconie 10 december 2023 1ste collecte – Jeugdraad 2de collecte – Kerk in Actie, Kinderen in de knel Kerk in Actie, Kinderen in de knel - Myanmar - Ontheemde kinderen op . Kerk…

2de Advent

Foargonger is pastor Geertsje van der Meer. 1ste collecte – Jeugdraad 2de collecte – Kerk in Actie, Kinderen in de knel Door de langdurige conflicten in Myanmar zijn veel inwoners van dit Zuidoost-Aziatische land de grens met Thailand over gevlucht. In het grensgebied worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en krijgen ze verzorging en scholing.…

3de Advent

Foargonger is ds. Nicolette Vlaming 1ste collecte – Kerk in Actie, Binnenlands Diaconaat Kerk in Actie, Binnenlands Diaconaat, Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, omdat ze niet meer terug kunnen.…

Snein 4de Advent

Foargonger is ds. Nicolette Vlaming Aan deze dienst werktempo; Het Leeuwarder Accordeon Ensemble. 1ste collecte – Diaconie 2de collecte – Protestantse Kerk - Kinderen en Jongeren Protestantse Kerk - Kinderen en Jongeren- Inleven in het kerstverhaal Jozef, Maria, de herbergier, de herders, de wijzen... Het kerstverhaal kent talloze personages, die elk op hun eigen manier,…

Back To Top