Ga naar hoofdinhoud
  1. Evenementen
  2. Kerkdienst

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Tsjerketsjinst fanút de Martinitsjerke Easterein

Foargonger is ds. Nicolette Vlaming 1ste Collecte – Kerk in Actie – Werelddiaconaat Colombia 2de Collecte – Bloemenfonds Kerk in Actie - Colombia - Perspectief voor jonge vluchtelingen uit Venezuela Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken vluchtelingen uit dit land regelmatig de grens met Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid. Met name…

In Tintetsjinst

Tintetsjinst m.m.f Wilhelmina, nei ôfrin kofjedrinken Foargonger: Ds. Nicolette Vlaming 1ste Collecte – Kerk in Actie – “Fryslân foar Moldavië ZWO – “Fryslân foar Moldavië Moldavië is het armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland. Anderen zoeken hun toevlucht in drank. Gevolg is dat zowel kinderen als ouderen niet…

Back To Top