Skip to content

Kerkdienst

  1. Evenementen
  2. Kerkdienst

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Tsjerketsjinst Martini

Voorganger is ds. Nicolette Vlaming Na afloop is er koffiedrinken in het koor.

Tsjerketsjinst

Voorganger is ds. A. cluistra - Boschloo, Makkum

Startsnein

Op dizze dei wurd it winter wurk wer iepene. Foargonger is ds. Nicolette Vlaming.

Back To Top