Skip to content

Kerkdienst

  1. Evenementen
  2. Kerkdienst

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Pinksteren

Dienst om 9.30 ds. Nicolette Vlaming. tevens (her)bevestiging van nieuwe  ambtsdragers collecte missionair werk en diaconie organist Anne Aardema

Sjong tsjinst mei Qlassy

Op dizze snein is der in tsjinst mei Qlassy. 12,5 jier binne se al in sjong groep en dit wolle se fiere yn Easterein. Allegear Tige wolkom

Martinitsjerke

Foargonger is pastor Mevr. J. Hania – van der Kooi 1e collecte – Plaatselijk Kerkenwerk 2de collecte Diaconie

Hillich Nachtmiel

Foargonger is ds. Nicolette Vlaming   Collecte – Werelddiaconaat - Libanon - Training in thuiszorg biedt werk én hoop Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt…

Back To Top