Skip to content

Liturgie 10 mei 2020

Medewerkers: Pastores Geertje van der Meer, Simie Aardema en ds. Rianne Voogd. Organist: Doeke van Wieren. Solozang: Willeke de Vries. Koorzang: Verrassing. Dienstdoende ambtsdrager: Baukje Okkema

 

 • Orgelspel
 • Welkom
 • Bemoediging/groet
 • Gebed
 • Lied: LB 66a: Jubilate deo, Taizé
 • Koffer fan beppe Setske
 • Muzikale verrassing!
 • Lezing: Johannes 14: 1-14
 • Koortje: ‘Door de wereld gaat een woord’ (LB 802)
 • Overdenking Lied 209: Heer Jezus, o Gij dageraad, alle verzen, 1, 2 en 3wend naar ons toe uw licht gelaat.       op U die ons verstand verlicht,zij onze gids in deze tijd.                        uw lof op onze lippen zij,3.totdat met alle eng’len saamen zien U in het zalig licht 
 • van aangezicht tot aangezicht.
 • wij zingen: ‘Heilig is Gods naam!’,
 • Uw Geest die in de waarheid leidt        opdat uw naam ons steeds nabij,
 • 1.Heer Jezus, o Gij dageraad,                 2.Geef dat ons hart mag zijn gericht
 •  
 • Collecte of / en mededelingen 1.Zolang wij ademhalen                         4.Ons lied wordt steeds gedragenom zingend te vertalen                          Het stijgt de angst te bovenelkaar zijn wij gegeven                           Het zingt van vergezichten,De lofzang om het leven                        In ons gezang mag lichten

 

 • geeft stem aan onze dank.                     het komend bruiloftsfeest.
 • tot kleur en samenklank.                       het ademt van uw Geest.
 • waartoe wij zijn gedacht:                       om leven dat verloopt.
 • schept Gij in ons de kracht                    door vleugels van de hoop.
 • Lied 657 Zolang wij ademhalen, vers 1 en 4
 • Voor- en dankbeden
 • Lied: ‘Onze Vader’
 • Zegen

 

 

Back To Top