Jeugdraad

de Jeugdraad bestaat uit:

  • Gera de Haan (gera_de_haan@hotmail.com) (Jeugdouderling),
  • Francisca Janssen – Miedema
  • Nathalie Olivero (muziek,dans),
  • Dieuwke Kooistra (Kindernevendienst)
  • Baukje Wytske Dijkstra – Bakker
  • Ds. Riemer Praamsma (cathegese, bijz diensten)