Skip to content

Uw Privacy

U heeft de term vast al wel eens horen vallen: de AVG of de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat is een hele mond vol. Verenigingen en bedrijven zijn er dit jaar maar druk mee om uw gegevens te beschermen. Als kerk doen we daar natuurlijk ook aan mee. Graag zelfs! Juist in de kerk moet u dingen in vertrouwen kunnen delen zonder dat het de wereld over gaat en een eigen leven gaat leiden. Maar hoe moet dat dan? Om een beetje met elkaar mee te leven moet je toch ook iets van elkaar weten? We willen met deze dingen vooral niet krampachtig omgaan. Bij gegevens rond ziekte bijvoorbeeld zijn we al jaren heel terughoudend: alleen als u dat echt zelf wilt noemen we uw naam op de Sneinsbrief, in de Reinbôge en in de Kerkklok. Met gegevens rond verjaardagen, verhuizingen en jubilea gingen we wat losser om. In vroeger tijden kon dat, nu niet meer. Nogmaals: wat gaan we nu doen om voldoende van elkaar te weten om met elkaar mee te leven? De oplossing is eigenlijk heel eenvoudig: door het elkaar te vertellen. Heeft u reden om dankbaar te zijn? Bijvoorbeeld een verjaardag, jubileum, verhuizing of nieuwe baan? Meld het! Heeft u reden tot zorg? Bijvoorbeeld ziekte, ontslag of afscheid? Meld het! Stuur uw reden tot zorg of dank naar de dominee en die schrijft hier dan een stukje over voor de Sneinsbrief en de Reinbôge. De mogelijkheden hierbij zijn veel breder dan alleen de traditionele thema’s: u kunt ook examens noemen of het ontdekken van een nieuwe hobby. Voor alle duidelijkheid: u kunt dus alleen uw eigen dank of zorg aanleveren, niet die van of voor bijvoorbeeld uw buren. Om de drempel laag te houden hebben we besloten deze persoonlijke gegevens niet meer in de Kerkklok te plaatsen. Wat u aanlevert blijft dus grotendeels binnen onze eigen gemeente. Deze nieuwe aanpak vraagt iets van ons allemaal. Je eigen zorg delen is lastiger dan doorgeven van die van een ander. Je maakt je kwetsbaar door het benoemen van je eigen gevoel. En toch is dat iets wat binnen de geloofsgemeenschap mogelijk moet zijn. Het is even wennen. We moeten het leren. Maar dan maken we er iets goeds van met elkaar.

Met hartelijke groet,
namens de kerkenraad,

ds. Riemer Praamsma

Back To Top