Ga naar hoofdinhoud

Sneinsbrief 31 okt

Collecte:
1e orgelfonds
2e jong protestant

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL71 RABO 0349 50 66 55 t.n.v. Diaconie Easterein o.v.v. het collectedoel of de datum van de kerkdienst.

Nijsbrief 27 29 oktober 2021

Back To Top